PUKIT


Venepukkien vaatimukset EM:ssä
Yhteisnostoissa on ilmennyt jatkuvasti samoja puutteita venepukeissa. Puutteet hidastavat huomattavasti nostoja, ja tuntiperustainen laskutushinta nousee turhan päiten. Seuraavassa kertauksen vuoksi muutamia minimivaatimuksia pukeille.

- Pukissa pitää olla selvästi merkittynä kölin etu- ja/tai takareunan kohta. Kaikkein tärkeintä on tietenkin merkitä kummassa päässä on keula. Jos tuet voi irrottaa pukista, pitää niissä olla selvät merkit, mikä kuuluu mihinkin.

- Fyllien, mitä mahdollisesti tarvitaan kölin etu- takapään alla pitää olla valmiina oikean laatuisina ja korkeuksisina paikallaan. Parasta on tehdä tästä selvä piirustus itselleen seuraavien vuosien tueksi.

- JOKAISEN venettä pystyssä pitävän tuen TÄYTYY olla säädettävä.
Säätövaran pitää olla sellainen, että kun veneen paino on pääosin kölin varassa ja vain pienempi osaa enää nosturin vaijereissa, niin tuet eivät ota vielä pohjaan vaan niissä on rakoa ainakin 100mm. Tukien säätöjen täytyy toimia herkästi ja nopeasti. Ne eivät saa takerrella. Liikkuvat osat eivät saa myöskään pystyä tipahtamaan kiinteän putken sisään siten, että niitä joudutaan sitten houkuttelemaan esiin rautalangoilla ym.

- Pukissa pitää olla maalattuna veneen ja omistajan nimi. Tämä koskee kaikkia, ei vain yhteisnostossa nostettavien veneiden pukkeja.

- Pukin pitää olla siten konstruoitu, että se sallii veneen asettamisen siihen ilman liiallista tarkkuutta. Asettamisen tarkkuusvaatimus ei saa olla suurempi kuin 50...100mm.

Tärkeää on siis, että nosturi voi laskea veneen suoraan alas kölilleen, jolloin huomiota kiinnitetään ainoastaan veneen kölin paikkaan ja vastaaviin merkintöihin pukissa. Tässä vaiheessa sivutukien pitää olla niin levällään auki, etteivät ne häiritse kölille asettamista. Tämän jälkeen vain kiristetään sivutuet, lasketaan loppukin paino kölin varaan ja irrotetaan liinat.

Näitä vaatimuksia edellytetään EM:n yhteisnostossa olevilta pukeilta syksystä 2001 lähtien. Nyt kun veneet ovat pukkien päällä on helppo ottaa erilaisia mittoja ja tehdä suunnitelmat ensi kesänä tapahtuvia muutostöitä varten.


Terveisin satamakapteeni Martti Salerma
Copyright O.Nuutila