KATSASTUS


Espoon Merenkulkijoiden katsastustoimintaa kuvataan edellisen vuoden toimintakertomuksessa ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa. Molemmat löytyvät vuoden ensimmäisestä tiedotteesta. Tarkennetut katsastusohjeet ja katsastajien yhteystiedot julkaistaan vuoden toisessa tiedotteessa.

Katsastuspäivät ovat nähtävillä tärkeissä päivissä...

Katsastuspäällikön yhteystiedot löytyvät toimihenkilöiden yhteystiedoista...

Vuoden 2019 ensimmäinen tiedote...
Vuoden 2019 toinen tiedote...
Kaikki tiedotteet...
Copyright O.Nuutila