OHJEITA


Espoon Merenkulkijat ry

Ohjeita ja neuvoja jäsenille

2019

Veneily on hieno harrastus. Etenkin silloin, kun satama on hyvässä kunnossa ja olosuhteet muutenkin kohdallaan. Espoon Merenkulkijoiden tehtävänä on tarjota jäsenilleen nautittavia veneilyyn ja yhdessäoloon liittyviä hetkiä varmistamalla, että olosuhteet ovat parhaat mahdolliset harrastamiseen.

Jokaisella jäsenellä on oikeuksia ja velvollisuuksia, joista hänen tulee huolehtia. Tähän lehtiseen on koottu keskeiset asiat. Lisätietoja saa johtokunnan jäseniltä. Yhteystiedot ovat lehtisen lopussa.

Nämä ohjeet sisältävät keskeiset asiat Espoon kaupungin venesatamasäännöistä. Venesatamasääntöihin voi tutustua tarkemmin Vartiomajalla.

1. Jäsenyys

Jäsenyyttä haetaan Espoon Merenkulkijoiden johtokunnalta. Yleensä jäsenyyttä edeltää ainakin yksi kausi EM:n vuokralaisena. Periaatteenamme on ollut, että uusia jäseniä hyväksytään sitä mukaa, kuin seuralla on tarjota uusia venepaikkoja. Jäsenyys säilytetään maksamalla vuosittain vahvistettava jäsenmaksu eräpäivään mennessä.
Seuran jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.
Perhejäseneksi voi liittyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa seuran varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsenyys päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana perhejäsen muuttaa pois varsinaisen jäsenen taloudesta. Perhejäsen voi hakea EM:n varsinaista jäsenyyttä johtokunnalta. Jos varsinaista jäsenyyttä edeltää vähintään 5 vuotta Espoon Merenkulkijoiden nuoriso- ja/tai perhejäsenenä, saa jäsen alennusta liittymismaksusta 50 %.
Nuorisojäseneksi voi liittyä enintään 15-vuotias varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.
Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa seurasta, mikäli hän jättää täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on sitoutunut tai jättää jäsenmaksun maksamatta kahden laskun (jäsenmaksulasku + 1. huomautus) jälkeen.

2. Venepaikat

Varsinaisella jäsenellä on oikeus venepaikkaan. Jokaisen venepaikkaa tarvitsevan on haettava vuosittain venepaikkaa määräpäivään mennessä. Jäsenelle, joka on välillä ollut ilman venettä, pyritään venepaikkahakemuksen perusteella järjestämään venepaikka mahdollisimman pian. Johtokunta jakaa venepaikat siten, että veneen koko ja venepaikka mahdollisimman hyvin vastaavat toisiaan.
Jos satamassa on tilaa sen jälkeen, kun jäsenistön veneet on sijoitettu laitureihin, vuokrataan mahdollisesti vapaiksi jäävät paikat vuokralaisille. Vuokralaiset jättävät jäsenten tavoin venepaikkahakemuksen johtokunnalle.
Venepaikkakartta julkaistaan Vartiomajalla hyvissä ajoin ennen veneilykauden alkua. Venepaikkamaksut ovat Espoon Kaupungin vahvistamat. Venepaikkamaksu on maksettava johtokunnan vahvistamaan aikatauluun mennessä. Mikäli venepaikkamaksu on maksamatta, ei venettä saa tuoda sille varattuun paikkaan ja paikka voidaan antaa toiselle hakijalle.

3. Satama ja sen ympäristö

Satamamme on perinteikäs kalastajaympäristö. Satama, Vartiomaja ja Seuramajan vieressä oleva puutarha-alue ovat jäsenten käytettävissä. Grillillä voi viettää iltaa ja paistella vaikka makkaraa. Kalastajille on rakennettu perkauspöytä rantaan. Seuramajaa voi vuokrata jäsenen tai perhejäsenen isännöimiin tilaisuuksiin sihteeriltä. Vuokra on 25 euroa/vuorokausi. Vajat ovat jäsenten käytössä. Vastaammehan yhdessä siitä, että siellä säilytettävät tavarat ovat siististi paikoillaan, turhat rojut on viety pois ja että bensaa ym. syttyviä nesteitä ja moottoreita ei niissä säilytetä.
Jäsenistö huolehtii yhdessä sataman siisteydestä. Vuosittain järjestetään sekä kevät- että syystalkoot, joissa siivoilun lisäksi kerrotaan veneilytarinoita ja nautitaan yhdessäolosta. Jätepiste on tarkoitettu A-, B- ja C- laiturin venepaikan haltijoiden veneillessä tai mökkeillessä syntyneille talousjätteille. Akkuromulle, käytetyille paristoille sekä jäteöljylle on paikat ongelmajätekontissa. Muut jätteet on vietävä pois satamasta YTV:n niitä varten varaamille paikoille. Lisätietoa www.ytv.fi.
Pukkiaitauksessa säilytetään kesällä talvisäilytyspukkeja ja talvella pieniä moottoriveneitä, joiden korkeus on enintään pukkiaitausta kiertävän aidan korkeus. Pukkitelineiden on oltava kasaantaitettavia. Pukkiaitauksen siisteydestä on syytä yhdessä huolehtia. Moottoriveneet ovat usein talven trailereilla, mutta kesäksi tieliikenteeseen rekisteröidyt trailerit on vietävä Suomenojan säilytyspaikoille.

4. Yhteiset tilaisuudet

Kaikki jäsenet ja vuokralaiset perheineen ovat tervetulleita seuran yhteisiin tilaisuuksiin. Vuosittain toistuvia tilaisuuksia ovat:

- yhteisnosto ja - lasku, joiden ajankohdasta tiedotetaan vuosittain

- vappulounas

- joulujuhla

- talkoot

- seuran purjehduskilpailut

- eskaaderit

- Westhouse Cup

- vuosikokous.

Useissa tilaisuuksissa virkistysjaosto tarjoaa maittavaa syötävää ja mukavaa ohjelmaa. Lisätietoja saa johtokunnan jäseniltä tai virkistysjaostolta.

5. Katsastus

Katsastus on jokaisen jäsenen oikeus ja velvollisuus. Venematkoja ja - retkiä on turvallisempi tehdä, kun veneen katsastuksesta on huolehdittu sovitulla tavalla. Jokaisen etu on, että vesillä liikkuvien veneilijöiden veneet ovat toimintakuntoisia, turvallisia ja niissä on tarvittavat turvallisuusvarusteet. Katsastusmääräyksiin voi tutustua esimerkiksi Suomen Veneilyliiton ja Suomen Purjehtijaliiton kotisivuilla.
Veneet katsastetaan vuosittain ennen juhannusta, viimeinen katsastuspäivä ilmoitetaan vuosittain. Tämän jälkeen katsastetaan vain laivueeseen liittyviä uusia veneitä. Katsastajat antavat vuosittain katsastusohjeet ja ne julkaistaan sekä tiedotteessa että Vartiomajalla. Katsastuksesta peritään kohtuullinen maksu.
Varmistathan katsastuksen onnistumisen tarkastamalla varusteet ennen katsastusta ja pitämällä kaikki tarvittavat varusteet esillä, kun katsastaja tulee veneeseen. Katsastusaikaa venettä kohden voidaan varata vain noin 20 minuuttia.

6. Sataman vartiointi

Venepaikan haltijat huolehtivat sataman vartioinnista purjehduskaudella. Vartiointiaika on 10.4. - 30.10. välisenä aikana. Vuosittain vahvistetaan tarkat päivämäärät. Vartiointivuorot varataan Vartiomajalle keväällä huhtikuun alussa tulevista listoista. Vartiovuorot varataan 15.5. mennessä. Vartiointia suoritetaan klo 20.00 - 5.30 välisenä aikana.
Mikäli vartija joutuu vaihtamaan jo varattua vartiovuoroa, on hänen huolehdittava siitä, että varattua vartiovuoroa tulee suorittamaan toinen henkilö. Vartiomiehen ensimmäinen tehtävä vartiopaikalla on soittaa seuraavaksi yöksi vartiomaan tulevalle ja muistuttaa häntä seuraavan yön vartiovuorosta.
Jokaisella on kaksi vartiovuoroa/kesä. Johtokunnan jäsenet on vapautettu vartioinnista, katsastusmiehillä on yksi vartiovuoro/kesä. Juhannusaaton ja juhannuspäivän vartiovuoroilla voi kuitata kaksi vartiovuoroa eli selviää yhden yön valvomisella.
Vartiovuoroa ei ole pakko itse väijyä, tilalleen voi pyytää toisen henkilön huolehtimaan vartioinnista puolestaan. Venepaikan haltija kuitenkin vastaa siitä, että vartija saapuu paikalle vartiovuoroa suorittamaan ja suorittaa vartioinnin sääntöjen mukaan. Vartiomajalla on usein vapaaehtoisten väijyjien yhteystietoja. Heihin kannattaa olla yhteydessä, jos itse ei ehdi tai halua vartiointia tehdä.
Jos vartiovuoro jää hoitamatta, siitä veloitetaan 100 euron sakkomaksu.
Vartiointipäällikkönä toimii satamakapteeni. Vartiointipäällikön tehtävä on seurata, että vartiointi sujuu sovitun mukaisesti.

7. Jaostot

EM:n jaostoja ovat purjehdus-, moottorivene-, katsastus-, satama- ja nuorisojaostot sekä huvitoimikunta. Jaostojen toimintaan ovat kaikki jäsenet tervetulleita. Innostuneet voivat ottaa yhteyttä jaostojen vetäjiin. Yhteystiedot ovat alla.
Jaostot järjestävät jäsenille aktiivista toimintaa, joista ilmoitetaan seuran tiedotteissa. Tervetuloa mukaan jaostojen toimintaan!

8. Veneet vesillä

Veneen omistaja vastaa veneen kiinnityksestä satamassa ja käyttää katsastusohjeiden mukaisia kiinnitysköysiä ja - hakoja.

Paloturvallisuuden takia satamassa kiinnitettynä olevissa veneissä saa sähköä käyttää vain omistajan/ haltijan ollessa paikalla. Vikavirtasuojat suojaavat vikavirralta, mutta eivät estä esimerkiksi lämmityslaitteiden ylikuumenemista. Venekohtaisia vikavirtasuojia on käytettävä, jos vesillä olevaan veneeseen johdetaan sähköä.

Veneenomistajan tulee käydä satamassa säännöllisesti tarkistamassa veneen kunto ja tyhjentämässä avoveneet niihin mahdollisesti kertyneestä vedestä.

Vesillä liikkuessamme ja luonnonsatamissa tai vierassatamissa noudatamme hyvää veneilytapaa sekä liputusohjeita.

Laiturilla tai aallonmurtajalla ei säilytetä jollia tai muuta irtotavaraa. Jollille on varattu paikka B ja C laiturin välistä. Aallonmurtajan ja laiturin portit pidetään lukittuina.

9. Talvisäilytys

Satamakapteeni tekee vuosittain kartan talvisäilytysalueesta. Kartan tarkoituksena on varmistaa, että kaikki satamamme veneet mahtuvat hyvin talvisäilytysalueelle, kulku veneiden välissä on talvellakin mahdollista ja että alue on mahdollisimman turvallinen veneille.
Palovaaran takia talvisäilytyksessä olevissa veneissä saa sähköä käyttää vain omistajan/haltijan ollessa paikalla. Muistutamme myös, että tikkaat tai veneeseen pääsyn mahdollistavat pukit tms. on lukittava ja muutoinkin estettävä mahdollisten tihutyöläisten pääsy veneisiin. Talvisäilytyksessä olevat veneet merkitään niin, että esim. irronneista pressuista voidaan ilmoittaa omistajalle.
Muistammehan myös, että käydessämme talvella ja kesällä veneellämme, pidämme myös naapurin venettä vähän silmällä. Mahdollisista vahingonteoista ja epäilyistä voi ilmoittaa satamakapteenille.
Suosittelemme käyttämään veneiden suojina raskaita, Lainapeite-tyyppisiä pressuja, jotka pysyvät paikallaan kovallakin myrskyllä. Näin huomioimme myös naapuruston asukkaat, kun kevyet pressut eivät pauku eivätkä lentele satamassa.

10. Vakuutukset

Kaikkien seuran laivueeseen kuuluvien veneiden on oltava vakuutettuja. Uuden veneen omistajan/haltijan tai seuran jäseneksi/vuokralaiseksi tulevan on esitettävä vakuutuskirja tai ilmoitettava vakuutusnumero sihteerille.
Jokainen jäsen tai vuokralainen huolehtii, että veneet ovat vakuutettuja mahdollisten havereiden varalle. Myös talvisäilytyksessä olevissa veneissä on oltava riittävä vakuutusturva.

11. Tiedotteet ja vuosikirja

Jäsenten huviksi ja hyödyksi julkaistaan useita kertoja vuodessa Merenkulkija-lehteä. Johtokunta vastaa lehden toimittamisesta, mutta jäsenistöltä tulevat jutut ja juttuaiheet ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi toimittaa seuran tiedottajalle. Yhteystiedot ovat tämän ohjeen lopussa.
Vuosikirja julkaistaan vuosittain. Se käsittelee edellisen vuoden tähtihetkiä ja esittelee jäseniä veneineen, lisäksi siinä on paljon virallista tietoa. Myös vuosikirja on vapaa foorumi jokaiselle jäsenelle kertoilla retkistään ja seikkailuistaan tai vaikkapa esitellä omaa venettään.

12. Sääntömääräinen vuosikokous

Vuosikokous pidetään helmikuussa. Siihen kannattaa jokaisen jäsenen osallistua, sillä silloin pääsee vaikuttamaan aidosti seuran asioihin. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.
Mikäli jäsen haluaa tuoda asioita käsiteltäväksi vuosikokoukseen, on syytä noudattaa seuraavia määräaikoja:

- vuosikokoukselle käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä johtokunnalle seitsemän päivää ennen kokousta.

- Jos esitys koskee asiaa, joka on lain mukaan mainittava vuosikokouskutsussa, on esitys jätettävä niin ajoissa, että johtokunta ehtii sisällyttää asian esityslistalle.

Lisätietoja antavat johtokunnan jäsenet.

13. EM:n muut palvelut

Vieraspaikat
Seuralla ei ole vieraspaikkoja.

EM liput
Johtokunnan jäseniltä voi ostaa seuran logolla varustettuja pursilippuja.
Lippujen varastokoot ovat 33 * 54 cm, 44 * 72 cm, 55 * 90 cm ja 66 *108 cm.

Portin avaimet
Avaimen hinta on 20 euroa. Avaimia voi ostaa johtokunnan jäseniltä.
Lastauslaituri on tarkoitettu vain veneiden lastaukseen. Ethän säilytä venettäsi lastauslaiturilla lastaustuokiota kauempaa. Se voi haitata muita satamassa liikkujia ja veneiden lastaajia.

14. Yhteystietoja ja muuta tärkeää

Kotisivu: http://www.espoonmerenkulkijat.net
Nokkalanniemi 14, 02230 ESPOO


Pankkiyhteys
Nordea
NDEAFIHH
FI21 1503 3007 2000 11

Toimihenkilöt
Copyright O.Nuutila