Venevakuutus

Kaikkien seuran satamassa säilytettävien veneiden on oltava vakuutettuja. Jokainen jäsen tai vuokralainen huolehtii, että veneet ovat vakuutettuja mahdollisten havereiden varalle. Myös talvisäilytyksessä olevissa veneissä on oltava riittävä vakuutusturva. Uuden veneen omistajan/haltijan tai seuran jäseneksi/vuokralaiseksi tulevan on esitettävä vakuutuskirja tai ilmoitettava vakuutusnumero sihteerille.