Jäsenkysely 2021

Espoon Merenkulkijoiden jäsenille lähetettiin joulukuussa jäsenkysely ja se oli auki noin kolme viikkoa. Kyselyyn vastasi 55 jäsentä. Vastausprosentti oli hyvä ja aineiston perusteella on hyvä jatkaa toimintasuunnitelmaan 2022. Voit tutustua itse kyselyn tuloksiin alempana olevasta PDF-tiedostosta. Kyselystä on poistettu avointen kysymysten vastaukset anonymiteetin takia. Kaikki vastaukset ja aineisto on käsitelty johtokunnan kokouksessa.

Kiitos kaikille vastanneille!

Kyselystä johtokunta sai seuraavia terveisiä:

  • Kyselystä ei noussut merkittäviä haasteita, tilanne seurassa kyselyn mukaan on hyvä.
  • Jäsentapahtumista ollaan kiinnostuneita ja ne nähdään merkittävinä.
  • Vartioinnissa ulkoistusta (osin tai kokonaan) kannattaa selkeä enemmistö, eli 60% kaikista vastaajista.
  • Talkoohenkeä kyselyn mukaan löytyy.
  • Satama ja rakennukset koetaan tärkeimmiksi kehityskohteiksi.
  • Seuran retkikohteen suhteen mielipiteet jakautuvat.