Veneet

Veneet ja laiturit kesäiltana

Espoon Merenkulkijoiden satamaan sopii mainiosti keskikokoisia ja pieniä veneitä. Purjeveneissä enimmäissyväys on noin kaksi metriä. Veneiden paino voi olla korkeintaan Espoon kaupungin sääntöjen mukaan alle 10 000 kg.

Veneen omistaja vastaa veneen kiinnityksestä satamassa ja käyttää katsastusohjeiden mukaisia kiinnitysköysiä ja – hakoja. 

Paloturvallisuuden takia satamassa kiinnitettynä olevissa veneissä saa sähköä käyttää vain omistajan/haltijan ollessa paikalla. Vikavirtasuojat suojaavat vikavirralta, mutta eivät estä esimerkiksi lämmityslaitteiden ylikuumenemista. Venekohtaisia vikavirtasuojia on käytettävä, jos vesillä olevaan veneeseen johdetaan sähköä. 

Veneenomistajan tulee käydä satamassa säännöllisesti tarkistamassa veneen kunto ja tyhjentämässä avoveneet niihin mahdollisesti kertyneestä vedestä. 

Katsastus suoritetaan katsastusjaoston antamien ohjeiden mukaan juhannukseen mennessä.

Venevakuutus

Kaikkien seuran satamassa säilytettävien veneiden on oltava vakuutettuja. Jokainen jäsen tai vuokralainen huolehtii, että veneet ovat vakuutettuja mahdollisten havereiden varalle. Myös talvisäilytyksessä olevissa veneissä on oltava riittävä vakuutusturva.