Veneet

Veneen omistaja vastaa veneen kiinnityksestä satamassa ja käyttää katsastusohjeiden mukaisia kiinnitysköysiä ja – hakoja. 

Paloturvallisuuden takia satamassa kiinnitettynä olevissa veneissä saa sähköä käyttää vain omistajan/ haltijan ollessa paikalla. Vikavirtasuojat suojaavat vikavirralta, mutta eivät estä esimerkiksi lämmityslaitteiden ylikuumenemista. Venekohtaisia vikavirtasuojia on käytettävä, jos vesillä olevaan veneeseen johdetaan sähköä. 

Veneenomistajan tulee käydä satamassa säännöllisesti tarkistamassa veneen kunto ja tyhjentämässä avoveneet niihin mahdollisesti kertyneestä vedestä. 

Katsastus suoritetaan katsastusjaoston antamien ohjeiden mukaan juhannukseen mennessä.