Veneet

Veneet ja laiturit kesäiltana

Espoon Merenkulkijoiden satamaan sopii mainiosti keskikokoisia ja pieniä veneitä. Purjeveneissä enimmäissyväys on reilu kaksi metriä. Veneiden paino voi olla korkeintaan Espoon kaupungin sääntöjen mukaan alle 10 000 kg.

Veneen omistaja vastaa veneen kiinnityksestä satamassa ja käyttää katsastusohjeiden mukaisia kiinnitysköysiä ja -hakoja. 

Sähkö on venesatamissa kytkettynä olosuhteista riippuen 15.3.–30.11., ja se on veneilijöiden käytettävissä veneiden korjaus- ja kunnostustöitä sekä akkujen lataamista varten. Suurin virtamäärä on 10 A eli noin 2 400 W. Sähköä ei saa käyttää veneiden lämmitykseen. Käytettävien jatkojohtojen on oltava ulkokäyttöön tarkoitettuja ja asennettuna siten, etteivät ne aiheuta kompastumis- tai muuta vaaraa sataman käyttäjille.

 Veneenomistajan tulee käydä satamassa säännöllisesti tarkistamassa veneen kunto ja tyhjentämässä avoveneet niihin mahdollisesti kertyneestä vedestä. 

Katsastus suoritetaan katsastusjaoston antamien ohjeiden mukaan juhannukseen mennessä. Nokkalan satamassa olevilta veneiltä edellytetään, että ne läpäisevät katsastuksen. Katsastamisvelvollisuuden laiminlyönnistä veloitetaan vuosikokouksen hyväksymä katsastussakko. Veneille, joiden katsastus on toistuvasti laiminlyöty, ei myönnetä satamapaikkaa.

Venevakuutus

Kaikkien seuran satamassa säilytettävien veneiden on oltava vakuutettuja. Jokainen jäsen tai vuokralainen huolehtii, että veneet ovat vakuutettuja mahdollisten havereiden varalle. Myös talvisäilytyksessä olevissa veneissä on oltava riittävä vakuutusturva.