Katsastus

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n alaisten seurojen veneet katsastetaan vuosittain SPV:n määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Veneet on katsastettava 30.6.2024 mennessä, mikä on vuoden 2023 katsastuksen viimeinen voimassaolopäivä. Seuramme satamasta venepaikan saaneet kaikki veneet katsastetaan samoilla kriteereillä. Muualla katsastetuista veneistä tulee toimittaa kopio katsastuspöytäkirjasta (esim. valokuva sähköpostitse) katsastuspäällikölle viimeistään 30.6.2024.

Veneen omistajan on itse huolehdittava siitä, että vaadittu runkokatsastus on suoritettu ennen veneen veteen laskua. Runkokatsastuksen ajankohtaisuuden tarkastamisesta muistutetaan venepaikkahakemuksen yhteydessä.

Katsastuksiin pitää ilmoittautua nettilomakkeella seuran sivuilla: https://espoonmerenkulkijat.net/index.php/ilmoittaudu-katsastukseen

Peruskatsastus
 • tehdään joka viides vuosi, tai aina jos
 • vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa
 • vene on vaurioitunut.
 • seura voi vaatia peruskatsastusta myös aina kun siihen katsotaan olevan aihetta.

Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena: runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet ja moottori. Venettä, joka saapuu seuraan kesken kauden, ei tarvitse nostaa runkokatsastusta varten, vaan se suoritetaan seuraavana talvikautena. Ilmoittaudu runkokatsastukseen nettilomakkeella viimeistään 17.4. Katsastaja ottaa yhteyttä ja runkokatsastuksen päivämäärä sovitaan henkilökohtaisesti.

Vuosikatsastukset

Vuosikatsastus tehdään vuosittain veneen ollessa veneilykunnossa, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja veneilyalueen mukaan neljään eri luokkaan. EM tarjoaa seuraavat ajankohdat katsastuksille Nokkalan satamassa. Ilmoittaudu vuosikatsastukseen viikkoa ennen katsastusta nettilomakkeella (linkki yllä).

  Muita ajankohtia ei lähtökohtaisesti tarjota. Ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, ota yhteyttä katsastuspäällikköön. Vuoden 2023 katsastuksen viimeinen voimassaolopäivä on 30.6.2024. Mikäli katsastutat veneesi muualla, toimita kopio katsastustodistuksesta katsastuspäällikölle kesäkuunloppuun mennessä.

  • Katsastamaton vene ei saa käyttää seuran perälippua.
  • Katsastamatonta ja/tai vakuuttamatonta venettä ei saa pitää satamassamme.
  • Myös vuokrapaikalla olevat seuraan kuulumattomat veneet tulee katsastuttaa näiden ohjeiden mukaisesti.

  Lue myös tarkentavat ohjeet:

  Veneen jättäminen katsastamatta määräajassa johtaa vuosikokouksen päättämään 100 euron sakkoon.

  Lisätiedot EM:n katsastuspäälliköltä, kts. Johtokunta ja toimihenkilöt -sivu.