Jäsenyydet

Jäsenyyttä haetaan Espoon Merenkulkijoiden johtokunnalta. Uudet jäsenet hyväksytään johtokunnan kokouksissa. Jäsenmaksu maksetaan keväisin eräpäivään mennessä. 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö. Perhejäseneksi voi liittyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa seuran varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsenyys päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana perhejäsen muuttaa pois varsinaisen jäsenen taloudesta. Perhejäsen voi hakea seuran varsinaista jäsenyyttä johtokunnalta. Jos varsinaista jäsenyyttä edeltää vähintään 5 vuotta nuoriso- ja/tai perhejäsenenä, saa jäsen alennusta liittymismaksusta 50 %. 

Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 26-vuotias henkilö. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. 

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle, puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa seurasta, mikäli hän jättää täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on sitoutunut tai jättää jäsenmaksun maksamatta kahden laskun (jäsenmaksulasku + 1. huomautus) jälkeen.